Share

DEFINITIES

Aanhangermassa (NL)

Omschrijving

De aanhanger massa is de maximale massa van een aanhanger die een auto mag trekken.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen geremde en ongeremde aanhanger massa. In de meeste landen is de maximaal toegestane geremde massa met een geremde aanhanger hoger dan met een ongeremde aanhanger.

Ieder voertuig dat uitgerust is met een trekhaak heeft ook een maximale kracht die in verticale richting (in beide zinnen) mag uitgeoefend worden op de haak. Voor personenwagens is dit doorgaans uitgedrukt in kg (bv. 50 kg). Deze kracht kan beïnvloed worden door (een deel van) de lading op de aanhangwagen meer naar voren of naar achteren te plaatsen. Door deze zwaartepuntverplaatsing neemt (nemen) de as(sen) van de aanhangwagen respectievelijk minder of juist meer massa voor hun rekening. De kracht moet in principe worden gemeten wanneer de dissel zich op dezelfde hoogte bevindt als de trekhaak. Indien de hoek van de dissel gewijzigd wordt, zorgt namelijk ook dit voor een verplaatsing van het zwaartepunt. De dissel hoger of lager dan de haak betekent respectievelijk een verplaatsing naar achteren of naar voren.

Bron: www.wikipedia.org