Share

Gewichtsverdeling van de belading

Voor een goede remwerking indien aanwezig en wegligging moet het zwaartepunt van de last zo kort
mogelijk boven de as liggen.

  • Zware voorwerpen zoveel mogelijk boven de as laden
  • Lichtere voorwerpen gelijkmatig verdelen
  • Zowel links als rechts verdelen
  • Puntbelasting vermijden
  • De lading steeds voldoende zekeren ( elk land heeft zijn voorschriften)
  • Voor het lossen en laden de aanhangwagen steeds aan het trekkende voertuig aangekoppeld
    laten

Het zwaartepunt te ver naar achter?

Hieronder ziet u de gevolgen van een slechte verdeling van de belading, ofwel een zwaartepunt dat zich teveel achteraan bevindt… een simpel voorbeeld met animaties van een trekkend voertuig en zijn aanhanger of caravan.

Positieve kracht op de trekhaak

Kijk dus steeds na of er een positieve druk rust op de trekhaak, u moet dus met andere waarden de dissel zelf naar omhoog brengen. Meestal kiest men voor een maximale kracht van zo’n 50 KG tot 75 KG.

Zorg ervoor dat in geen enkel geval de aanhangwagen de belasting op de achterste as van het trekkende voertuig vermindert – m.a.w. dat de dissel altijd vanzelf rust op de trekhaak en er niet vertikaal omhoog trekt!

Zorg er ook voor dat uw belading verankerd is, zo kan het zwaartepunt tijdens het rijden met de aanhangwagen niet ongewenst naar achteren verplaatsen. Zo zorgt u tevens voor een betere verkeersveiligheid!