Share

Veiligheidsregels

Algemeen

  • Klim niet in een aanhangwagen als deze niet aangekoppeld is.
  • Overschrijd de maximale toegelaten belasting niet ( zie type/constructieplaatje)
  • Overschrijd de maximale belasting niet van de bindhaken (indien aanwezig)
  • Let op dat er geen beknellingen zijn tussen frame en zij-voor-en achterkleppen.