Terug naar Wetgeving

Richtlijn 2007/46/EG

Share

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement

Beschrijving

Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Kaderrichtlijn)

Klik hier om de pdf-versie te downloaden, of navigeer naar de site van de Europese Commissie voor de html-versie van de richtlijn 2007/46/EC (“Establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive”).

Praktisch

de aanhangwagen dient compleet afgeleverd te worden door de fabrikant, er mag géén zelfmontage geschieden door zowel de dealer, handelaar of eindverbruiker.
Ook volgende punten behoren hiertoe:

  • Richtlijn 109/2011: de spatborden dienen volgens de richtlijn gemonteerd te worden bij alle aanhangwagens
  • Richtlijn 76/114: het typeplaatje dient te voldoen aan deze richtlijn, alsook is er een verplicht chassisnummer met 17 karakters.
  • Richtlijn 76/756: de verlichting en installatie volgens deze richtlijn.
  • Richtlijn 94/20: de trekkende delen en de koppeling dienen stemmen overeen met deze richtlijn
  • Richtlijn 92/23: de banden en velgen dienen te voldoen aan deze richtlijn
  • Richtlijn 70/222: de registratie platen.
  • Richtlijn 97/27: afmetingen en gewichten.

Richtlijn 109/2011

Share

Richtlijn 109/2011 Kort gezegd De spatborden dienen volgens de richtlijn gemonteerd te worden bij alle aanhangwagens Uitgebreid Verordening (EU) nr. 109/2011 van de Commissie van 27 januari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan wat opspatafschermingssystemen betreft (1) …

Richtlijn 76/114

Share

Richtlijn 76/114 Algemeen Aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 76/114/EEG betreffende de harmonisatie van nationale wetgeving inzake de voorgeschreven platen en gegevens en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht

Richtlijn ECE 140

Share

Richtlijn ECE 140