Share

Richtlijn 76/114

Algemeen

Aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 76/114/EEG betreffende de harmonisatie van nationale wetgeving inzake de voorgeschreven platen en gegevens en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht